Banner

Bijbelstudiekring "Jozua"

Alle (jonge) leden tussen de 21 en 40 jaar zijn welkom bij Bijbelstudiekring Jozua. We komen 1 of 2 avonden per maand samen om de Bijbel te bestuderen. De locatie van deze bijeenkomsten verschilt per keer. We komen samen bij de leden thuis waarbij we de avonden beginnen met een kop koffie of thee en uiteraard wat lekkers. De datums waarop we samen komen staan vermeld in de agenda van ‘Onze Koers’ en op de website van de kerk.

Het bestuderen van de Bijbel is erg belangrijk voor ons geloof. Zoals in Mattheus 4:4 staat: De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord, dat door den mond Gods uitgaat. De woorden in 2 Timotheus 3: 16 en 17 zijn tevens een aansporing tot het lezen en bestuderen van de Bijbel: Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.

De naam Jozua komt uit de Bijbel en betekent God redt. Dit is de kern van ons geloof en wij hebben allemaal Gods redding nodig. Dankzij het werk van Jezus Christus is deze redding door geloof mogelijk.

Mocht je een keer langs willen komen dan ben je hierbij van harte uitgenodigd!