Banner

Privacy verklaring Christelijke Gereformeerde Kerk te Nieuw-Balinge

De Christelijke Gereformeerde Kerk te Nieuw-Balinge verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid
De organisatie van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland en haar plaatselijke gemeenten is gebonden aan specifieke (kerkelijke) regels. Deze regels werken ook door in de privacybescherming. De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft ruimte aan de kerken om conform hun eigen kerkelijke regels gegevens te verwerken.

De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland bestaan uit plaatselijke gemeenten. Deze gemeenten bezitten zelfstandig rechtspersoonlijkheid.

Deze privacy verklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die binnen de gemeente worden gebruikt en op de website (www.cgknieuwbalinge.nl).

Doel van verwerking
Als plaatselijke gemeente hechten wij belang aan het bevorderen van de onderlinge band, het omzien naar elkaar en betrokkenheid met elkaar en het bijeen zijn rondom Gods Woord. Vanuit het geloof willen wij ook anderen daarbij uitnodigen.

Om die reden worden er ook persoonsgegevens gedeeld en uitgewisseld. Persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor administratie, het organiseren van bijeenkomsten, het meeleven met elkaar, etc.

Verwerking van uw gegevens
Van de leden van de plaatselijke gemeente worden algemene en kerkelijke persoonsgegevens geregistreerd. Alleen een beperkt aantal algemene persoonsgegevens worden gedeeld via de gemeentegids en de Onze Koers, tevens zijn deze op het beveiligde deel van de website toegankelijk voor de leden.

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • naam en voornamen c.q. voorletters en roepnaam
 • geslacht
 • straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats
 • geboortedatum en plaats met namen van ouders
 • burgerlijke stand, met daarbij een huwelijksdatum, locatie en naam van echtgenoot/echtgenote
 • een eventuele datum van overkomst en waarvandaan
 • telefoon en email
 • type lid: doop- of belijdend lid, met de daarbij behorende locatie en datum
 • betalingsgegevens (bij overboekingen via de bank en bij het aanschaffen van collectemunten)
 • taak of functie binnen de gemeente
 • in welke commissies er wordt deelgenomen

Op het algemene deel van de website worden alleen persoonsgegevens van gemeenteleden gepubliceerd wanneer dit nuttig is in verband met het uitoefenen van een functie. Hierin wordt getracht een zorgvuldige afweging te maken. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van e-mailadressen met als domeinnaam cgknieuwbalinge.nl (bijvoorbeeld Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Foto’s van kerkelijke activiteiten worden zoveel mogelijk in een beveiligde omgeving geplaatst. Worden foto’s die herleidbaar zijn tot een persoon in het niet beveiligde deel geplaatst, dan wordt de betreffende gemeenteleden vooraf om uitdrukkelijke toestemming gevraagd.

Uitzending kerkdiensten
Onze kerkdiensten worden live uitgezonden. Deze zijn alleen mee te luisteren/kijken als er ingelogd is. De audio wordt tevens opgeslagen, deze opgeslagen diensten zijn tot 1 jaar na plaatsvinden te downloaden.

Publicatie gemeentegids
Op basis van het gerechtvaardigd belang1 worden gegevens van gemeenteleden in de gemeentegids geplaatst, om zo de eenheid en het meeleven en omzien naar elkaar te bevorderen. Gemeenteleden moeten zorgvuldig omgaan met het exemplaar wat ze hebben ontvangen (delen met derden is niet toegestaan), dit wordt ook in de gemeentegids aan de leden duidelijk gemaakt.

Publicatie kerkblad
Op basis van het gerechtvaardigd belang worden gegevens van gemeenteleden gepubliceerd in het geval van een bijzondere gebeurtenis of bij het bereiken van een bepaalde leeftijd.

Externe publicaties
Bij het publiceren in externe media (zoals een krant), wordt er, indien er persoonsgegevens worden genoemd, toestemming gevraagd aan de betrokken personen. Indien er geen toestemming van de betrokken personen wordt gevraagd, kan er gebruik gemaakt worden van initialen.

Beveiliging persoonsgegevens
De kerkenraad zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Zo worden bijvoorbeeld documenten waarin persoonsgegevens worden vermeld beveiligd middels een wachtwoord.

Bewaartermijn persoonsgegevens
De scriba bewaart persoonsgegevens die zijn verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens de plaatselijke gemeente van u verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Een dergelijk verzoek wordt binnen 6 weken behandeld.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aanvullen.

Ook wanneer u bezwaar heeft tegen een geplaatste foto waarop u zichtbaar bent, kunt u dat (met opgaaf van de reden) kenbaar maken door een e-mail te sturen aan de Adviseur Gegevensbescherming van onze gemeente, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd.

Heeft u vragen over het gebruik van (uw) persoonsgegevens? Neem dan contact op met de Adviseur Gegevensbescherming van onze gemeente, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Websites van derden / links
Deze privacy verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacy verklaringen van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Klikgedrag en cookies
Tijdens uw bezoek aan de website wordt enige informatie verzameld over de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om (een deel van) uw IP-adres, browsertype, besturingssysteem, schermgrootte en toegangstijd op een bepaalde pagina. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem.

Wijzigingen in deze privacy verklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacy verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Nieuw-Balinge, 30-11-2021 

1Het gerechtvaardigd belang betekend dat dit noodzakelijk is. Voor onze gemeente is dit noodzakelijk, zie ook onder het kopje “Doel van de verwerking