Banner

Geschiedenis

Onze gemeente was voorheen bekend onder de naam gemeente Nieuweroord, maar in latere jaren is dit veranderd in Nieuweroord/Nieuw-Balinge omdat door wijziging van de dorpsgrenzen de kerk in Nieuw-Balinge (nu gemeente Midden-Drenthe) kwam te staan en ze daarom voor onbekenden moeilijk was te vinden onder de naam gemeente Nieuweroord. Onze gemeente valt onder de classis Hoogeveen.

Ds. A. Versluis

Ds. A. Versluis

De gemeente werd officieel geïnstitueerd op 20 mei 1907. Er waren toen 75 leden. Voor die tijd werden er ook al enkele jaren kerkdiensten gehouden (vanaf 1903) op een andere plaats, maar toen was onze gemeente een zogenaamd station van de Chr. Ger. kerk van Hoogeveen. Het huidige kerkgebouw is ook in 1907 gebouwd, althans het leggen van de eerste steen gebeurde op 30 augustus 1907. De gemeente had dus al heel snel een eigen kerkgebouw. Wat zal dat toen tot bijzondere vreugde zijn geweest.
Op 20 mei 2007 heeft onze gemeente stil gestaan in een eredienst bij het 100-jarig bestaan van de gemeente. Ds. A.Versluis heeft toen gepreekt van uit Zach. 4: 6 Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE der heirscharen. De tekst van instituering in 1907. Vrijdag 25 mei 2007 is er een herdenkingsbijeenkomst geweest, waarbij ook het jubileumboek Niet door kracht… is gepresenteerd.

Dhr. A. Koekoek

Dhr. A. Koekoek

De gemeente heeft tot nu toe drie voorgangers gekend. Dhr. A. Koekoek heeft de gemeente mogen stichten en heeft deze (als lerend ouderling) gediend van 1903-1915 en van 1921-1926. Tien jaar later kwam ds. W.A. Zijlema van 1936-1951. In 2006 werd ds. A. Versluis aan onze gemeente verbonden. Een bijzonder voorrecht na een vacante periode van 55 jaar! In 2012 nam ds. Versluis het beroep naar Ouderkerk a/d Amstel aan, zodat onze gemeente weer vacant werd. De vacante periode werd na 5 ½ jaar weer afgesloten door het aannemen van het beroep door kand. C. Cornet (deeltijd). Op 28 oktober 2017 werd hij door onze oud-predikant ds. A. Versluis bevestigt tot predikant en werd ds. Cornet aan onze gemeente verbonden. Op dit moment telt de gemeente rond de 130 leden.

Ds. W.A. Zijlema
Ds. W.A. Zijlema

Boven de toegangsdeuren van de kerk staat het jaartal 1834, het bekende jaar van de Afscheiding. Naar het beginsel van 1834 – de afscheiding van de hervormde kerk vond plaats immers, omdat ds. Hendrik de Cock in die tijd geschorst werd, vanwege zijn (hernieuwde) prediking van vrije genade – wil onze gemeente nog steeds graag samenkomen.

Het kerkgebouw is door de jaren heen uitwendig weinig veranderd. Wel is de kerk van binnen groter geworden en is er een verenigingsgebouw (Het Anker) bijgekomen. Ook is er sinds een twintigtal jaren een echt pijporgel, overgenomen van de gemeente van Ameide, voor de begeleiding van de gemeentezang.