Banner

Maatregelen tegen Corona

Onze overheid heeft afgelopen dinsdag (12 januari) een verlenging van de lockdown bekendgemaakt en daarmee de periode van extra maatregelen ook verlengd. Naar aanleiding van deze verlengde lockdown-periode en de vergadering van de kerkenraad afgelopen donderdag, willen we u als gemeente weer op de hoogte brengen van onze besluiten aangaande de samenkomsten van de gemeente. In dit artikel richten we ons op de periode van lockdown vanaf zondag 17 januari t/m dinsdag 9 februari D.V.

De kerkenraad heeft besloten de kerkdiensten op dezelfde wijze voort te zetten, zoals we de afgelopen weken ook hebben gedaan. De verdeling van de gemeente in twee groepen is reeds bekend t/m 31 januari. Het rooster voor de maand februari zal als bijlage bij Onze Koers verspreid worden.

Een paar punten in het kort nog op een rijtje:

  1. De kerkdiensten zullen doorgaan met een indeling in twee groepen.
  2. Bij het bezoeken van de diensten adviseren we u om een mondkapje te dragen, tot aan de zitplaats.
  3. De kerkenraad staat het ingetogen zingen van de psalmen tijdens de diensten toe.
  4. U wordt verzocht om niet na te praten op het kerkplein, om groepsvorming te voorkomen.
  5. Catechisaties, verenigingen, bijbelstudiekringen en kinderclub zullen geen doorgang vinden. De kerkenraad roept betrokkenen op om, indien mogelijk, de vergaderingen digitaal voort te zetten.
  6. Ieder die klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts heeft, of in afwachting is van de uitslag van een test, wordt nog steeds dringend verzocht om thuis te blijven.

De kerkenraad roept u hartelijk op om naast de mogelijkheid tot het bezoeken van de kerkdiensten ook digitaal mee te luisteren met de eigen kerkdiensten!

Vooralsnog blijven bovenstaande besluiten vanaf heden van kracht. Bij wijziging van de besluiten zullen we u weer schriftelijk (via e-mail of post) informeren, zo mogelijk voor het einde van de “lockdown-periode”.

Voor alle genoemde data en voornemens geldt: Deo Volente; zo de Heere wil en wij leven.

Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij. (Psalm 23: 4)

Mocht u naar aanleiding van deze brief of de maatregelen nog vragen hebben, dan kunt u zich richten tot uw wijkouderling of onze predikant, ds. Cornet.