Banner

Maatregelen tegen Corona

In de afgelopen kerkenraadsvergadering heeft de kerkenraad gesproken over de te nemen coronamaatregelen binnen onze gemeente. Het fysiek afstand houden van elkaar is de belangrijkste basis maatregel. We hebben besloten dat we opnieuw een groepenverdeling gaan hanteren, waarbij rekening gehouden wordt met de kinderoppas die 1x per twee weken plaats vindt.

Onderstaand nog een aantal aandachtspunten en besluiten:

  1. De hele gemeente wordt voor de erediensten van harte uitgenodigd, volgens bijgaande groepenverdeling en opgeroepen om thuis de eigen diensten te volgen, indien nodig.
  2. Zoals we gewend waren kunnen de jassen meegenomen worden naar de zitplaatsen. De garderobe zal niet gebruikt worden en de collecten vinden plaats bij de uitgang.
  3. Kinderoppas zal 1x per twee weken plaatsvinden, volgens het rooster in Onze Koers.
  4. Uiteraard wordt ieder die klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts heeft, of in afwachting is van een testuitslag, nog steeds dringend verzocht om thuis de dienst te volgen.
  5. Nogmaals, wellicht ten overvloede: een coronatoegangsbewijs of testen is niet van toepassing.
  6. Het gebruik van een mondkapje kunt u in overweging nemen.

Zoals we nu al weten hoopt de overheid op 3 december via een persconferentie het eventueel gewijzigd beleid opnieuw mee te delen. Voor onze gemeente geldt echter dat we op zondag 28 november voorbereiding op het Heilig Avondmaal hopen te houden en aansluitend op zondag 5 december het Heilig Avondmaal hopen te vieren. Mochten onverhoopt de maatregelen op 3 december aangescherpt worden, dan hebben we besloten om het Heilig Avondmaal toch doorgang
te laten vinden, op de manier zoals we tot op heden gewend zijn. We zullen u na de persconferentie niet ad-hoc opnieuw informeren, maar mocht het nodig zijn dan volgt dat na de HA-zondag.

Vooralsnog blijven bovenstaande besluiten vanaf heden van kracht. Bij wijziging van de besluiten zullen we u weer schriftelijk (via e-mail of post) informeren.

Voor alle genoemde data en voornemens geldt: Deo Volente; zo de Heere wil en wij leven.

De Heer' regeert; de hoogste Majesteit, Bekleed met sterkt', omgord met heerlijkheid, Bevestigt d'aard' en houdt door Zijne hand Dat schoon gebouw onwankelbaar in stand. (Psalm 93: 1, ber.)